Εκδηλώσεις

Όλες οι επικείμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ELIXIR-GR παρατίθενται εδώ. Αυτές περιλαμβάνουν μαθήματα που διοργανώνονται τακτικά από τους Φορείς του δικτύου, καθώς και όποια εργαστήρια, σεμινάρια, θερινά σχολία και roadshows διεξάγονται κατά περιόδους.