Εργαλεία

Ένα πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της ζωής, που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τα μέλη της ELIXIR-GR, έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Ο κατάλογος των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται, προσφέρονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της ELIXIR-GR, θα αξιολογείται συνεχώς και θα συμπεριλαμβάνεται (μέσω κατάλληλης προσαρμογής και διασύνδεσης) στο παρεχόμενο περιβάλλον ELIXIR-GR.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Εργαλείουsort descending Ίδρυμα
3DMem-enzyme Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
ACT Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Align-paths Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
AMYL-PRED 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ANASTASIA Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Arena3D Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Arena3Dweb Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
BioTextQuest(+) Πανεπιστήμιο Κρήτης
BioTranslator Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
BUFET Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
CHRONOS Πανεπιστήμιο Πατρών
DEsubs Πανεπιστήμιο Πατρών
DIANA-microT Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-mirExTra v2.0 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-miRPath v3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
easyFRAP Πανεπιστήμιο Πατρών
ePGA Πανεπιστήμιο Πατρών
Flame Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
G-Class Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
GprotPRED Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pages