Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort descending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
3DMem-enzyme Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
ACT Εργαλείο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Align-paths Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
AMYL-PRED 2 Εργαλείο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ANASTASIA Εργαλείο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Arena3D Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Arena3Dweb Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
BioTextQuest(+) Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
BioTranslator Εργαλείο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
BiP Finder Δεδομένων Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
BPM Υπολογιστική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
BUFET Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
CHRONOS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
DEsubs Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
DIANA-LncBase Δεδομένων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-microT Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-mirExTra v2.0 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-miRGen v3.0 Δεδομένων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-miRPath v3 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DruGeVar Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών

Pages