Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort descending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
PCA-correlated SNPs tool Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
PICKLE Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
POTAMOS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
PRED-SIGNAL Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TMBB2 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Proteosign Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
RNEA Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
SCENERY Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SymCurv Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
TRES Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Variant Ranker Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Pages