Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort descending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
MR-microT Υπολογιστική Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Mutations-Meta-Analyser Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MXM Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
NAP Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Network Analzer Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
NORMA Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
OMPdb Δεδομένων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
OnTheFly Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
PCA-correlated SNPs tool Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
PICKLE Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
POTAMOS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
PRED-SIGNAL Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TMBB2 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Proteosign Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
RNEA Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
SCENERY Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SymCurv Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Pages