Το ELIXIR-GR αποτελεί τον ελληνικό εθνικό κόμβο του ESFRI European RI ELIXIR, μιας κατανεμημένης ηλεκτρονικής υποδομής που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής υποδομής βιολογικών πληροφοριών. Το ELIXIR-GR υποστηρίζει την έρευνα στις επιστήμες της ζωής και την εφαρμογή τους στην ιατρική, τις βιοεπιστήμες και την κοινωνία. Προσφέρει έναν κατάλογο εργαλείων, υπηρεσιών και αναφορών για μέτρηση επίδοσης , εξασφαλίζοντας βέλτιστες πρακτικές, βιωσιμότητα και διαλειτουργικότητα με άλλες υποδομές βιολογικών και ιατρικών επιστημών. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
 
 
  Υπηρεσίες του κόμβου
  Εργαλεία του κόμβου
  Πιλοτικές δράσεις του κόμβου
  Εκπαιδευτικές υπηρεσίες