Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του κόμβου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία η ελληνική κοινότητα έχει σημαντική εμπειρία. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως η ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS), λειτουργική ανάλυση μη κωδικού RNA, λειτουργική ανάλυση δεδομένων απεικόνισης, ανάλυση δικτύων αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών, δραστηριότητες κατάρτισης που σχετίζονται με το περιβάλλον GALAXY (όπως ροές εργασίας, virtualization και HPC), Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης, Εξόρυξη Δεδομένων, ανάλυση γενετικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, Βιοϊατρική Πληροφορική, Βιοστατιστική, Φυλογενετική Ανάλυση καθώς και δομές δεδομένων και αλγόριθμοι, τεχνολογία λογισμικόυ, γλώσσες προγραμματισμού, υπολογιστικό πλέγμα / νέφος καθώς και πρακτικής ανοιχτής επιστήμης. Τα μαθήματα απευθύνονται κυρίως στην ελληνική κοινότητα αλλά είναι επίσης ανοιχτά σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Carpentries από τα συμμετέχοντα ιδρύματα παρέχουν στο ευρύτερο ελληνικό κοινό στοχευμένα μαθήματα σε επιλεγμένα θέματα (Ανάλυση Δεδομένων και Οπτικοποίηση σε R, Σεμινάρια Genomics κλπ.).

Μπορείτε να βρείτε τις εκδηλώσεις του ELIXIR Europe εδώ.