Νέα

First ELIXIR Greece All Hands Meeting

The first All Hands meeting of ELIXIR Greece took place on September 4, 2019 at the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA). 50 participants involved in ELIXIR-related activities participated and presented their results with talks and posters.
Invited talks were given by George Pavlopoulos (BSRC Alexander Fleming) Guy Cochrane (European Bioinformatics Institute) and Nikos Kyrpides (DoE Joint Genome Institute).

Symposium 'Open Science in the Greek Research Ecosystem: Research Data, Procedures and Collaborations"

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο συντονισμού του Ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE, της Υποδομής για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη, και του RDA Europe 4, της Ευρωπαϊκής συνιστώσας της πρωτοβουλίας για τα Ερευνητικά Δεδομένα (Research Data Alliance), διοργανώνει διήμερο συμπόσιο με τίτλο: “Aνοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό: ερευνητικές διαδικασίες, ερευνητικά δεδομένα, συνεργασίες”.

Pages