Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort descending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
easyFRAP Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
ePGA Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
FINDbase Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών
Flame Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
G-Class Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
GprotPRED Εργαλείο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
GWAR Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
GWAS training Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
haplotypeAnalysisPipeline Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
HGCA Εργαλείο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
M-IOLITE Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Meander Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Medusa3 Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
MESBL GC-MS metabolite peak database Δεδομένων Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
METAGEN Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
metaseqR Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Micro-CTvlab Δεδομένων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
microTSS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MiGA Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
mirPub Δεδομένων Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Pages