Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort descending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
FINDbase Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών
G-Class Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
GprotPRED Εργαλείο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
GWAR Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
GWAS training Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
haplotypeAnalysisPipeline Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
HGCA Εργαλείο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
M-IOLITE Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
MESBL GC-MS metabolite peak database Δεδομένων Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
METAGEN Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
metaseqR Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Micro-CTvlab Δεδομένων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
microTSS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MiGA Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
mirPub Δεδομένων Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
MR-microT Υπολογιστική Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Mutations-Meta-Analyser Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MXM Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Network Analzer Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
OMPdb Δεδομένων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Pages