Υπηρεσίες Δεδομένων

Το ELIXIR-GR θα αποθηκεύει, θα διασφαλίζει και θα παρέχει πρόσβαση σε βιολογικές βάσεις δεδομένων για τις οποίες η ελληνική επιστημονική κοινότητα έρευνας και ανάπτυξης έχει υψηλά επίπεδα κατάλληλης εμπειρογνωμοσύνης.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort descending Ίδρυμα
BiP Finder Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
DIANA-LncBase Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-miRGen v3.0 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DruGeVar Πανεπιστήμιο Πατρών
FINDbase Πανεπιστήμιο Πατρών
MESBL GC-MS metabolite peak database Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Micro-CTvlab Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
mirPub Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
OMPdb Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PICKLE Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας