Υλικό

Κάθε εκπαιδευτικό υλικό (όπως διαφάνειες, ασκήσεις, αποθήκες Git, διαδραστικά σημειωματάρια κ.λπ.) που υποστηρίζονται από το ELIXIR-GR παρατίθενται εδώ. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν μια αντίστοιχη καταχώρηση στην πλατφόρμα ELIXIR TeSS.