Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
Align-paths Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ACT Εργαλείο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
3DMem-enzyme Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Pages