Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
VICTOR Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Variant Ranker Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
TRES Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
SymCurv Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SCENERY Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
RNEA Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Proteosign Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
PRED-TMBB2 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-SIGNAL Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
POTAMOS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
PICKLE Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
PCA-correlated SNPs tool Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
OnTheFly Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
OMPdb Δεδομένων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
NORMA Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Network Analzer Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
NAP Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"

Pages