Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
Variant Ranker Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
TRES Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
SymCurv Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SCENERY Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
RNEA Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Proteosign Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
PRED-TMBB2 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-SIGNAL Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
POTAMOS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
PICKLE Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
PCA-correlated SNPs tool Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
OMPdb Δεδομένων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Network Analzer Εργαλείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
MXM Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Mutations-Meta-Analyser Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MR-microT Υπολογιστική Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
mirPub Δεδομένων Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Pages