Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
FINDbase Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών
ePGA Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
easyFRAP Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
DruGeVar Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών
DIANA-miRPath v3 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-miRGen v3.0 Δεδομένων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-mirExTra v2.0 Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-microT Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-LncBase Δεδομένων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DEsubs Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
CHRONOS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Πατρών
BUFET Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
BPM Υπολογιστική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
BiP Finder Δεδομένων Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
BioTranslator Εργαλείο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
BioTextQuest(+) Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Arena3Dweb Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Arena3D Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
ANASTASIA Εργαλείο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
AMYL-PRED 2 Εργαλείο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pages