Υπηρεσίες

Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από την κοινότητα ELIXIR-GR. Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εθνικούς και διεθνείς χρήστες, με εξαίρεση τις υπολογιστικά απαιτητικές υπηρεσίες και εκείνες με μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Τύπος Υπηρεσίας Ίδρυμα
MXM Εργαλείο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Mutations-Meta-Analyser Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MR-microT Υπολογιστική Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
mirPub Δεδομένων Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
MiGA Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
microTSS Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Micro-CTvlab Δεδομένων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
metaseqR Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
METAGEN Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MESBL GC-MS metabolite peak database Δεδομένων Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Medusa3 Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Meander Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
M-IOLITE Εργαλείο Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
HGCA Εργαλείο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
haplotypeAnalysisPipeline Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
GWAS training Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
GWAR Εργαλείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
GprotPRED Εργαλείο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
G-Class Εργαλείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Flame Εργαλείο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"

Pages