Εκδηλώσεις

Όλες οι επικείμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ELIXIR-GR παρατίθενται εδώ. Αυτές περιλαμβάνουν μαθήματα που διοργανώνονται τακτικά από τους Φορείς του δικτύου, καθώς και όποια εργαστήρια, σεμινάρια, θερινά σχολία και roadshows διεξάγονται κατά περιόδους.

Offered by Greek institutions

Offered by ELIXIR Europe