Εργαλεία

Ένα πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της ζωής, που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τα μέλη της ELIXIR-GR, έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Ο κατάλογος των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται, προσφέρονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της ELIXIR-GR, θα αξιολογείται συνεχώς και θα συμπεριλαμβάνεται (μέσω κατάλληλης προσαρμογής και διασύνδεσης) στο παρεχόμενο περιβάλλον ELIXIR-GR.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Εργαλείουsort ascending Ίδρυμα
Variant Ranker Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
TRES Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
SymCurv Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SCENERY Πανεπιστήμιο Κρήτης
RNEA Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Proteosign Πανεπιστήμιο Κρήτης
PRED-TMBB2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-SIGNAL Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PCA-correlated SNPs tool Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Network Analzer Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
MXM Πανεπιστήμιο Κρήτης
Mutations-Meta-Analyser Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MiGA Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
microTSS Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
metaseqR Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
METAGEN Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
M-IOLITE Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Pages