Υπηρεσίες Δεδομένων

Το ELIXIR-GR θα αποθηκεύει, θα διασφαλίζει και θα παρέχει πρόσβαση σε βιολογικές βάσεις δεδομένων για τις οποίες η ελληνική επιστημονική κοινότητα έρευνας και ανάπτυξης έχει υψηλά επίπεδα κατάλληλης εμπειρογνωμοσύνης.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Υπηρεσίαςsort ascending Ίδρυμα
PICKLE Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
OMPdb Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
mirPub Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Micro-CTvlab Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
MESBL GC-MS metabolite peak database Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
FINDbase Πανεπιστήμιο Πατρών
DruGeVar Πανεπιστήμιο Πατρών
DIANA-miRGen v3.0 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
DIANA-LncBase Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
BiP Finder Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"