Σχετικά

Το ELIXIR-GR αποτελεί τον ελληνικό εθνικό κόμβο του ESFRI European RI ELIXIR, μιας κατανεμημένης υποδομής που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή κοινότητα των επιστημών ζωής να διαμοιρασθεί και να αποθηκεύσει τα ερευνητικά δεδομένα σαν μέρος ενός οργανωμένου δικτύου. Στόχος του είναι να φέρει κοντά τα εργαστήρια και τα κέντρα δεδομένων της Ευρώπης ώστε να συμβάλουν στον συντονισμό της συλλογής, του ποιοτικού ελέγχου και της αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων βιολογικών δεδομένων που παράγονται από πειράματα βιοεπιστημών.

Μια συλλογή από μοναδικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων που επικεντρώνεται κυρίως στη βιοϊατρική έρευνα και στη θαλάσσια βιολογία παρέχεται και συνεχώς επεκτείνεται. Η κατάρτιση προσφέρεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τη μορφή πρακτικών εργαστηρίων και απομακρυσμένων μαθημάτων κατάρτισης μέσω διαδικτύου.

Το ELIXIR-GR πρόσφατα εξασφάλισε χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ για την υποστήριξη επιλεγμένων Ερευνητικών Υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη.