Εκδήλωση με τίτλο "COVID-19: καλές πρακτικές, εργαλεία και σημεία επαφής στην Ελλάδα"

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κόμβου Ανοικτής Πρόσβασης OpenAIRE, του Εθνικού Κόμβου RDA και του ELIXIR-Greece, σας προσκαλεί σε νέο κύκλο ενημερωτικών και εκπαιδευτικών διαδικτυακών σεμιναρίων για την έρευνα γύρω από τη νόσο του κορωνοϊού. Οι ηλεκτρονικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και την ερευνητική υποδομή Inspired-RIs.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε, παρακαλώ μεταβείτε εδώ.